Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
De 'Ontwikkelagenda Veiligheid voorop' is een samenwerking tussen Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad v/d Kinderbescherming en de Reclassering (3RO). De samenwerking richt zich op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op het snijvlak 'Zorg' en 'Straf'. De organisaties komen uit beide werkvelden en streven naar een optimale afstemming en samenwerking zowel landelijk als regionaal. De visuele identiteit karakteriseert en bindt de samenwerking. Alle inzichten en verbeteractiviteiten zijn doorgezet in een reeks van rapporten, documenten en ondersteunend materiaal.
Bundels
Meer weten over rebranden?
  
Hou mij op de hoogte
Algemeen