Originaliteit vele malen kansrijker bij merkregistratie
Voor het op de markt brengen van een nieuwe merknaam en logo zorgt een merkrechtregistratie voor het unieke gebruiksrecht. De registratie gaat per land of continent en geldt voor een selectie uit 45 klassen (zie hieronder). Meestal worden er 3 klassen meegenomen in de registratie, maar er zijn situaties denkbaar waarin meer of zelfs alle klassen geregistreerd moeten worden. Het registreren van een merknaam en logo vereist een zorgvuldige keuze vooraf voor de landen en klassen, waarin ook de toekomstplannen moeten worden meegenomen.

Een merkregistratie bureau onderzoekt vooraf de haalbaarheid onder voorbehoud. Op basis van deze inschatting kan worden besloten tot het starten van een registratie procedure. Deze procedure geeft geen garantie of de registratie ook werkelijk mogelijk is. Ook als er vooraf een positieve inschatting heeft plaatsgevonden.

De procedure bestaat uit het formeel aanvragen en het publiceren van de aanvraag waarop andere partijen (die claimen dat deze naam of logo inbreuk maakt op hun merk/logo) kunnen reageren. Zonder bezwaar kan een registratie voor de Benelux en Europa binnen 2-3 maanden gereed zijn. Voor de registratie in andere landen en continenten moet rekening gehouden worden met een langere looptijd.

Voor een registratie enkel in Nederland, wordt er automatisch geregistreerd in de Benelux. In Nederland valt de registratie samen met België en Luxemburg (Biop - Benelux). Voor de landen in de Europese Unie (dus niet GB) is ook een bundeling van de aanvraag mogelijk. Maar er kan ook per land een aanvraag worden ingediend. 

Rebrandt® vergroot de kans op registratie door de originaliteit en het unieke gehalte van de ontwerpen en merknamen. Inmiddels zijn al onze creaties voor onze klanten succesvol geregistreerd. Voor een unieke merknaam die wél grote kans maakt op een succesvolle registratie, neem je contact op met ons creatieve team via onderstaand formulier of mail naar info@rebrandt.com. Lees hier meer over onze merknamen expertise.

Voor de registratie van merken en logo's raad Rebrandt® haar partner aan in Haarlem: Rise.
 

Overzicht merkregistratie klassen

Klasse 1
Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblus middelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.

Klasse 2
Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.

Klasse 3
Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

Klasse 4
Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting.

Klasse 5
Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby’s; voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

Klasse 6
Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en klein ijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.

Klasse 7
Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; broedmachines; verkoopautomaten.

Klasse 8
Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.

Klasse 9
Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact disc, DVD’s en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.

Klasse 10
Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.

Klasse 11
Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.

Klasse 12
Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

Klasse 13
Vuurwapenen; munitie en projectielen; springstoffen; vuurwerk

Klasse 14
Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

Klasse 15
Muziekinstrumenten.

Klasse 16
Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

Klasse 17
Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.

Klasse 18
Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.

Klasse 19
Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.

Klasse 20
Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zoverniet begrepen in andere klassen.

Klasse 21
Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 22
Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen.

Klasse 23
Garens en draden voor textielgebruik.

Klasse 24
Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.

Klasse 25
Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 26
Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.

Klasse 27
Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; wandbekleding, niet van textielmateriaal.

Klasse 28
Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.

Klasse 29
Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

Klasse 30
Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

Klasse 31
Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout.

Klasse 32
Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Klasse 33
Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

Klasse 34
Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.

Klasse 35
Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 36
Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

Klasse 37
Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

Klasse 38
Telecommunicatie.

Klasse 39
Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

Klasse 40
Behandeling van materialen.

Klasse 41
Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse 42
Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 43
Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 44
Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

Klasse 45
Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.
Meer weten over rebranden?
  
Hou mij op de hoogte
Algemeen