De grootste operatie binnen
het rebrandingstraject
Of het nu gaat om visitekaartjes, briefpapier, het wagenpark, website, intranet of apps, alle onderdelen moeten er uiteindelijk aan geloven. Een rebranding gaat 'all-over' en het liefst binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek. Het is aan te raden om tijdig te inventariseren wat daadwerkelijk moet worden omgezet. 
Operationeel en qua planning blijft het beschikbaar kunnen stellen van alle middelen op hetzelfde moment een uitdaging. Met gezond verstand en jarenlange ervaring begeleidt Rebrandt® de client waardoor het proces simpel, overzichtelijk en doeltreffend verloopt.

Merkdragers zijn onder te verdelen in de volgende blokken:

Correspondentiereeks: 
ID Cards, enveloppen, briefpapier, Word documenten etc.

Drukwerk: 
Brochures, POS materiaal, flyers, handleidingen, verpakkingen etc.
 
ICT: 
Verzendsystemen, intranet, website(s), webshops, e-mails, Word docs, Powerpoints en apps
 
Social media: 
Post-templates, logo + background Facebook, LinkedIN, Instagram etc.

Interieur / exterieur: 
Wagenpark, belettering panden, inrichting, bewegwijzering, raambelettering, beursstands, vlaggen, banners etc. 

Producten: 
Verpakkingen, bijsluiters, omdozen, tape, displays en ander POS materiaal
 
Rebrandt® begeleidt ook de inventarisatie van de middelen. Onderdelen die qua vormgeving overeenkomen worden in het ontwikkelproces gebundeld omgezet. Hiermee worden veel kosten en tijd bespaard. 

Wanneer Rebrandt® de volledige ontwikkeling verzorgd zal er ruim vooraf een helder overzicht qua kosten en planning worden voorgelegd. Op verzoek kan een groot deel van de middelen ook bij bekende leveranciers van de client worden ondergebracht. Zij werken dan vanuit de bestaande huisstijlrichtlijnen en Rebrandt® kan hierbij de rol van kwaliteitsbewaker en art direction op zich nemen.

Meer weten over rebranden?
  
Hou mij op de hoogte
Algemeen